Lietvedības DEMO variants

  

Uzņēmuma mājas lapā ir pieejama norāde uz Lietvedības programmas Automatizētā lietvedības sistēma (ALS) DEMO variantu. Vēl nesen WinXP/Win7 vidē DEMO variantu varēja darbināt vienkārši atarhivējot instalācijas ZIP paketi un iedarbinot alsw.exe datni. Jaunākajās WIN versijās diemžēl vairs nav ietvertas dažas pašsaprotamas bibliotēkas un nepieciešams veikt darbstacijas sagatavošanu, izpildot nelielu instalācijas programmu setup9als.exe.
DEMO variantā tiek lietota vienkāršāka tiešās piekļuves datu bāze (DBF tabulu datu bāze).
Programmas projektējums, dokumentu izkārtojums mapēs un ievadlogu izskats dod priekštatu par pašu programmu.

Dokumentu izkārtojums mapēs

Visi Lietvedībā reģistrētie dokumenti tiek izkārtoti mapēs, parasti atbilstoši reģistriem.

Att. Saņemtās korespondences mape jeb reģistrs

Atverot mapi, parasti automātiski redzami jaunākie 100 dokumenti un pieejamas plašas iespējas dokumentu atlasē, kārtošanā, redzamo kolonnu izvēlē, izdrukāšanā un saraksta eksportā uz Excel.

Dokumenta kartīte

Jebkura dokumenta kartītes jeb ievadloga projektējumā ievēroti noteikti datu attēlošanas un datu ievades pamatprincipus.

Att. Saņemtā dokumenta kartīte

Dokumenta kartītē blakus teksta, datuma, saraksta ievadlaukiem ir pieejams pielikumu ievadlauks un speciālie “dzeltenie” ievadlauki, kas nodrošina organizācijas (korespondenta), darbinieka (izpildītāja)  vai nosūtītās atbildes norādīšanu no izvēles sarakstiem.

 Secinājumi

Šis ir piemērots risinājums, lai uzsāktu dokumentu reģistrēšanu jebkurā organizācijā vai iestādē daudzlietotāju režīmā. Programmu viegli varam papildināt ar jauniem reģistriem un pielāgot dokumenta kartītes klientu prasībām.

Lietvedības risinājums ar “DBF formāta tabulu” datu bāzi ir praktiski ieviešams “vienas dienas laikā”. Ar laiku, pieaugot datu bāzes noslodzei vai citām tehniskām prasībām, palīdzēsim datu bāzi migrēt, piemēram, uz MS SQL Server un pieslēgt e-aprites vai jauno e-adreses moduli.

Plašāks apraksts ir pieejams ALS Lietotāja rokasgrāmatā, ko varam nosūtīt uz interesenta norādīto e-pasta adresi.
ALS instalācijas pakete ir pieejama:  http://net.datorika.lv/downloads/alswdemo.zip
Atarhivējiet, piemēram, uz Desktop virsmas ZIP datni un iedarbiniet alsw.exe ar “demo” bez paroles.
Ja atverot programmu ir kļūdas ziņojumi par neatrastiem “OCX” failiem, jāveic klienta darbstacijas sagatavošana ar: http://net.datorika.lv/downloads/setup9alsw.exe (~12Mb)

12.02.2018

Print Friendly, PDF & Email