E-adrese privātpersonai – tas ir vienkārši!

  

Portāls Latvija.lv nodrošina privātpersonu saziņu ar valsts iestādēm, izmantojot īpašu e-pasta veidu – t.s. e-adreses ziņojumus. Vispirms privātpersonai portālā ir jāaktivizē sava e-adrese un turpmāk viņa varēs komunicēt ar valsts institūcijām lietojot e-adresi. Ja privātpersona būs aktivizējusi savu e-adresi, tad valsts institūciju pienākums saziņā ar privātpersonu (ja personu var identificēt pēc personas koda) primāri jālieto e-adresi, piemēram, sarakstē ar VID, VSAA, pašvaldību un tml.
Atsevišķām privātpersonu grupām e-adreses lietošana būs obligāta.

Rakstīt jaunu e-adreses ziņojumu

Sarakste pieejama nospiežot uz profila ikonas lapas labajā augšējā stūrī un izvēloties pirmo iespēju “Sarakste”.

Rakstot jaunu ziņojumu, jānorāda viens vai vairāki adresāti no adresātu saraksta.
E-adreses ziņojuma ievadlauki izskatās līdzīgi parastam e-pastam: adresāts, temats, saturs un viens vai vairāki pielikumi.

Att. Aizpildīts e-adreses ziņojuma piemērs

Nosūtītie e-adreses ziņojumi

Pēc ziņojuma nosūtīšanas un paziņojuma “Ziņojums pieņemts nosūtīšanai”, ziņojums tiek ievietots mapē “Nosūtītie”.

Att. Nosūtīto ziņojumu mape

Saņemtie e-adreses ziņojumi

Privātpersonas saņemtie e-adreses ziņojumi pieejami portāla mapē “Saņemtie”. Par jauna ziņojuma saņemšanu tiks nosūtīts arī informatīvais e-pasts uz portālā norādīto privāto saziņas e-pastu.

Att. Saņemto ziņojumu sadaļa

Iestādē saņemtie e-adreses ziņojumi

Iestādēs tiek lietotas dažādas dokumentu vadības sistēmas, kas nodrošina e-adreses saraksti. Piemēram, ALS lietvedībā privātpersonas nosūtītais ziņojums dažu minūšu laikā būs pieejams Ziņojumu iesūtnes mapē un lietvedis varēs to automātiski piereģistrēt un nodot izpildei.

Att. E-adreses ziņojumu iesūtne lietvedības programmā

Secinājumi

Privātpersonai e-adreses ziņojumi portālā Latvija.lv ir pieejami tikai ar eId kartes autentifikāciju, bet bankas kartes to nenodrošina.
Privātpersonai pastāv iespēja deaktivizēt save e-adresi.

E-adrese ir labākais un drošākais veids, kā sazināties ar valsts institūcijām. E-adreses ziņojums nekad “nenoklīdīs”, tajā var droši norādīt personas datus, atbilstoši jauniem personas datu aizsardzības noteikumiem, un tā droši un ilgstoši tiek uzglabāta portālā Latvija.lv.

E-adrese ir izdevīga arī valsts institūcijām, jo nodrošina vienkāršu un drošu sarakstes ar privātpersonām automatizāciju.

Print Friendly, PDF & Email