ALS jauninājumu publicēšana

  

ALS Lietvedības programmas jauninājumi lietotājiem tiek piegādāti automātiski pēc to publicēšanas datu bāzē. Iedarbinot programmu, notiek esošās versijas numura salīdzināšana ar datu bāzē publicētās versijas numuru un, jaunākas versijas gadījumā, tiek veikta jauninājumu paketes (ZIP datnes) nolasīšana no datu bāzes un atarhivēšana Lietvedības pamatmapē, parasti, Windows AppData\ALSW mapē.

Šāds automātisks risinājums ir piemērots jauninājumu publicēšanai līdz pat 3 reizēm dienā.

Klientiem ar uzturēšanas līgumu mēs publicējam jauninājumus paši, bet to var izdarīt arī iestādes IT speciālists atbilstoši šim aprakstam.

 Jauninājumu publicēšanas instrukcija

Jauninājumu pakete (ZIP datne) tiks nosūtīta pa e-pastu vai ievietota internetā, parasti, net.datorika.lv/downloads/news9vteb…

Lai publicētu jauninājumus, jāiedarbina ALS ar Lietvedības admin kontu un jāatver mape Administrēšanas rīki > lapiņa “Versiju kontrole”.

Jāaizpilda ievadlauki par jauno versiju:

  1. Norādām jauninājumu ZIP failu
  2. Versija 108          – SVARĪGI!
  3. Šodienas datumu (tikai zināšanai)
  4. Saglabāt.
  5. Esošās versijas aprakstā būs redzami jaunie dati par versiju 108 un visām darbstacijām sākot darbu piedāvās atjaunināt versiju.

Att.  ALS versiju kontroles lapiņa

Uzmanīgi!

Versiju publicēšana ir jāveic precīzi un uzmanīgi.

Ja norādīsiet nepareizu versijas numuru, programma var “iecikloties” – piemēram, vienmēr piedāvāt jaunāku versiju, ja jauninājumu paketē ierakstīts cits versijas numurs nekā jaunās versijas numurs.

Ja norādīsiet nepareizu jauninājumu paketes (ZIP datnes) nosaukumu, var sabojāt esošo instalāciju.

Sagatavots. 27.09.2019.

Print Friendly, PDF & Email