ALS ATTĪSTĪBAS VADLĪNIJAS

  

ALS ir plaši lietota Dokumentu vadības sistēma valsts pārvaldē.
Šobrīd ir nodota gala testēšanai jaunākā ALS versija (apzīmējumu ALSX), kas pārnesta uz jaunāku tehnoloģisko platformu (Microsoft WPF Desktop app), bet saglabāta kā dinamiska darbvirsmas lietojumprogramma ar visām savām priekšrocībām.
Jaunajā risinājumā tiks pārņemtas visas jau esošās ALS izstrādnes un vizuālie risinājumi, kas aktualizēti un papildināti ar jaunām iespējām.

ATTĪSTĪBAS VADLĪNIJAS

Jaunāko Microsoft tehnoloģiju lietošana garantē risinājuma optimālu lietošanu un attīstību pārredzamā nākotnē:

 1. Izvēlētā izstrādes vide: Microsoft WPF, EF, MVVM, LINQ
 2. Datu bāzes: Microsoft SQL Server, AZURE SQL database (mākonis)
 3.  Piemērots migrācijai uz Micrososft .Net Core (NET5/6) platformām, tikko būs tāda nepieciešamība
 4. Darbinieka e-aprites funkcionalitātes dublēšana WEB un mobilajā vidē,
  lietojot jaunāko Microsoft BLAZOR tehnoloģiju (WebAssembly)
 5. Integrēt eParaksts Mobile kā e-parasktīšanas un autentifikācijas rīku
 6. Iespēja darbināt ALSX uz iOS/Linux darbstacijām, ja nepieciešams, vispirms migrējot lietojumprogrammu uz .NET Core/5/6

PROJEKTĒJUMS

Jaunajā ALSX projektējumā saglabāta iespēja viegli sagatavot risinājumu jaunai iestādei, kā arī veikt risinājuma pielāgošanu iestādei un uzturēt šo projektējumu ilgtermiņā.
Realizēts automātisks versiju atjaunināšanas risinājums, publicējot jauninājumus klienta datu bāzē un katra seansa sākumā veicot versijas pārbaudi.

SECINĀJUMI

 • Plānojam savu klientu pakāpenisku pāreju uz jaunāko ALSX versiju turpmāko 3 gadu laikā.
  Jaunajā ALSX būs pieejami jau esošie e-paraksta, e-adreses un e-arhīva rīki.
 • Tiek gatavots ALSX DEMO variants, kuru varēs viegli bez instalācijas iedarbināt uz jebkuras Windows darbstacijas, kā datu bāzi izmantojot mākonī pieejamo AZURE SQL Database.
 • Esošā ALSW risinājuma (WIN 32bit app) lietošanu, kura pirmsākumi ir no 2004. gada, darbspēju šobrīd nekas neapdraud, bet būs nepieciešama neliela bezmaksas “pielāgošanās” nākotnē.

PARAUGI

Att. ALS lietvedības sadaļas un mapes

Att. Saņemtā dokumenta kartītes piemērs

Att. Saņemtā dokumenta aprites kartes piemērs

Print Friendly, PDF & Email